Điều khoản sử dụng

Sau khi truy cập vào website để tham khảo hoặc đặt hàng, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những điều khoản sử dụng và những quy định của Fasi.vn. Vui lòng xem kỹ các quy định và góp ý để chúng tôi có thể xây dựng website Fasi.vn ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của khách hàng.
Điều khoản
Điều khoản

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng tại web Fasi quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

  • Khách hàng đăng ký thông tin trên đơn hàng để mua quần sịp nam… phải cam kết rằng các thông tin đưa ra là hoàn toàn chính xác, hợp lệ, không có bất kỳ gian dối nào.
  • Các sản phẩm của fasi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định hiện hành.
  • Khách hàng cam kết: thanh toán đầy đủ khi nhận hàng.

Quyền lợi bảo mật thông tin khách hàng

Khi đăng kí mua hàng tại website Fasi.vn, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng và dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.
Thông tin khách hàng tại Fasi.vn sẽ được bảo mật và chỉ trong trường hợp được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng website

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Fasi.vn.
Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Fasi.vn ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0859 24 9999 hoặc email: fasi.vn@gmail.com, hoặc nhắn tin vào Fanpage: fb.com/shopdolotnamdep/

Điều khoản khác

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi quy định sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ khoản còn lại nào của quy đinh sử dụng này.

Trân trọng!